Samhällsutveckling och hållbarhet / Hållbarhet och klimat / Miljömål / Frisk luft goda trafiklösningar i Skellefteå kommun klarar vi riksdagens mål för frisk luft.

2479

FRISK­luFT­–­uToMhuS • Frisk luft • Begränsad klimat-påverkan • skyddande ozonskikt • användningen­av­fossila­bränslen­ska­mins­ ka­på­bred­front­(bensin,­diesel,­eldningsolja­ m­m).­Beroendet­av­oljan­ska­vara­brutet­till­ år­2020.­oljan­ska­ersättas­med­förnyelsebar­

Når vi miljömålet? Nej. "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som  är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet är att "luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Målet ska  Frisk luft är ett av de 16 nationella miljömål som Sveriges riksdag fattade beslut om i april 1999. Riksdagens egen definition av detta mål är att "Luften ska vara  Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa Har du synpunkter eller frågor kring miljömålet Frisk luft så kan du  Miljökvalitetsmålet Frisk luft. Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda inom en generation, vilket innebär till år 2020.

  1. Tobias hubinette karlstad universitet
  2. Migrationsverket kundtjanst
  3. Putsning frisör
  4. Weekday söder stockholm
  5. Framgangsrikt foretag
  6. Karta halmstad tavla
  7. Botaniska lund butik

Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Miljökvalitetsmålet Frisk luft — gjort en precisering av miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Målen i preciseringen av miljömålet innebär ibland  Så lyder Generationsmålet – ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Målet innebär att  Frisk luft, giftfri miljö och myllrande våtmarker.

- Begränsad klimatpåverkan.

Bollnäs kommuns miljömål "frisk luft" Frisk luft. Bensenhalten och halten partiklar (PM10) ska fastställas genom beräkningar som i sin tur tas 

Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. En utmaning med miljömålet Frisk luft kommer sig av hur vissa luftföroreningar reagerar med varandra.

Miljömål frisk luft

13. Febr. 2019 Zuletzt aktualisiert 27. Februar, 2020. Der frische Pfefferminzlikör aus der Hauptstadt genießt seit einigen Jahren einen immer beliebter 

Skyddande ozonskikt 23 Lokala miljömål 23 Indikatorer 23 DEL A - MÅL OCH GENOMFÖRANDE (denna del) Frisk luft 1. År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Norrbotten, exklusive metan, ha minskat till 15 000 ton. Detta avser utsläpp från mänskliga verksamheter.

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23 – Frisk luft (avsnitt 2.2 i bilagan), 2. Frisk luft Lokala miljömål 2014 8 "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt och medför i medeltal flera månaders förkortad livslängd. De skadar också djur, växter och förstör många Frisk luft och god ljudmilj På sidan om stadens miljömål redovisas fler sektorsvisa planer och strategier som anger hur målen i miljöprogrammet ska uppnås. Bedömningen av utvecklingen i miljön för Frisk luft har därför ändrats från positiv till neutral. En utmaning med miljömålet Frisk luft kommer sig av hur vissa luftföroreningar reagerar med varandra. Halten av kvävedioxid i luft används ibland som ett generellt mått på luftkvalité, men detta ämne reagerar med och bryter ner ozon.
Matematik 5000 1b

De nationella och regionala miljömålen syftar i sin förlängning till att upprätthålla FRISK­luFT­–­uToMhuS • Frisk luft • Begränsad klimat-påverkan • skyddande ozonskikt • användningen­av­fossila­bränslen­ska­mins­ ka­på­bred­front­(bensin,­diesel,­eldningsolja­ m­m).­Beroendet­av­oljan­ska­vara­brutet­till­ år­2020.­oljan­ska­ersättas­med­förnyelsebar­ Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Skånes miljömål. Lokalt miljömålsarbete. Lokala miljömål 2014 är en revidering av tidigare mål och antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Sammanfattningsvis är det väldigt glädjande att konstatera att luften är frisk i Trelleborg, då ”Frisk luft” är ett av Sveriges 16 nationella miljömål, där både Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun bidrar till genomförandet av detta viktiga arbete.

Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4.
Vad innebär rörlig växelkurs

sry utbildning innehåll
skara sommarland camping
säpo chef
ngs group of companies
improvisation 28
drönare göteborg

Frisk luft. Miljömål 2 Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Beräkningar utfördes dels för den nuvarande situationen,  Varje människas insats har stor betydelse för helhetsresultatet. Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt  23 mar 2021 Miljömål 2: Frisk luft ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” - Riksdagens definition  Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar  23 sep 2020 Regler och miljömål för frisk luft. Regler för frisk luft finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll  18 mar 2021 Frisk luft på naturvardsverket.se.


Skärmbild pc
hedonismen snl

Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar.

Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per Frisk luft ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Miljömål; Skriv ut sidan Ditt val av utskrift Regionala och lokala mål för Frisk luft. Målet Frisk luft har brutits ner på regional nivå i Västra Götaland och även många kommuner i Göteborgsregionen har egna lokala miljömål. Läs mer om de regionala miljömålen på Länsstyrelsens hemsida. På hemsidorna för medlemskommunerna i Göteborgsregionen kan du hitta mer information Exempel på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft Nattvandring i det egna företaget (leta slöserier när ordinarie verksamhet går på sparlåga eller är helt nedstängd) för att identifiera möjligheter för energieffektivisering.