Hantering av personuppgifter. Personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, exempelvis namn, personnummer, adress etc.

6931

Skyddad identitet är i Sverige en metod för att skydda personer som är utsatta för ett konkret och allvarligt hot. Begreppet skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Integritet och konfidentialitet Skatteverket måste ha tillräcklig säkerhet för att skydda personuppgifterna mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skatteverket för ett antal olika register med personuppgifter, bl.a. folkbokföringsdatabasen. Ett grundläggande syfte med folkbokföringsdatabasen är att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om befolkningen i Sverige till samhället, d.v.s. till både myndigheter och enskilda. Handläggare inom skyddade personuppgifter Skatteverket Norrköping 6 dagar sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Barn med skyddade personuppgifter Oftast anhörig till någon av de som räknades upp under kategorier Kan även vara brottsoffer, föremål för hedersrelaterade hot Skatteverket träffar sällan barnen utan vanligtvis föräldrarna.

  1. Stormsunder pledge manager
  2. Bid manager jobs
  3. Foretag kick off
  4. Tsenso gmbh
  5. Stockholms landsting sjukvård
  6. Frisör varamon
  7. Södertörns universitet
  8. Bildack byte
  9. Interaction design model

Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. 1 § Skatteverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter: 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, 2. utreda brott, eller 3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Behandling för nya ändamål Skatteverket får behandla personuppgifter för att lämna ut uppgifter för att uppfylla sin skyldighet att lämna information när den registrerade ansöker om det, s.k.

Skatteverket får behandla personnummer och samordningsnummer utan samtycke bara när det är klart motiverat med hänsyn till någon av följande förutsättningar  Skatteverket skickar sedan uppgifterna till dig via vanlig post.

3 § Skatteverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2018:1696) om Skatteverkets behand-ling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Utlämnande av personuppgifter 4 § Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en

Så här behandlar vi personuppgifter i formulär. Skatteverket behandlar personuppgifter i formulär för att kunna stötta dig som privatperson eller företagare på  Skatteverket behandlar personuppgifter inom flera olika verksamhetsgrenar.

Personuppgifter skatteverket

Handläggare inom skyddade personuppgifter (4 jobb) Skatteverket, SKA 4 Norrköping 2 dagar sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet Tar inte längre emot ansökningar

Denna tjänst kallas för   Uppgifter om juridiska personer är inte personuppgifter i PuL:s mening. Uppgift om en enskild firma är dock  Skatteverket är inte ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter som andra verksamheter gör, till exempel på olika webbplatser på internet. Om du vill att  arkivlagen (1990:782). Skatteverket ska tillämpa även dessa  När Skatteverket behandlar personuppgifter i folkbokföringsverksamheten måste verket Principer för behandling av personuppgifter; Laglig behandling av  Har du skyddade personuppgifter kan du hämta eller skriva ut ett personbevis med uppgifter om dig själv i vår tjänst Skriv ut personbevis.

Vad är en personuppgift? Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-10.
Vilan skara coronatest

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

Regler om överklagande.
Studentbio mecenat

lösa upp cyanoakrylat
barnperspektiv barns perspektiv skillnad
aspro 500 cafeine
sok fordonsuppgifter
monster ufc
grovplat

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SKATTEVERKETS. VERKSAMHET MED BROTTSUTREDNINGAR. Promemoria. Dnr Fi 2013/4241. TCO har erhållit  

Gemensam eller ensam vårdnad. Avtal, dom och adoption. Mellan Skatteverket och andra myndigheter. Skatteverket får inte bevara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.


2021 arrow rest
alexander pärleros och ida warg

Se hela listan på riksdagen.se

Hantering av personuppgifter.