Handelsrätt 2, 30 yhp. Kursen omfattar grundläggande samt i vissa rättsområden specialiserade regler inom centrala områden inom förmögenhetsrätten: associationsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt obeståndsrätt.

8078

Materialet används för nyanlända elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt i kommunal utbildning i svenska för invandrare, sfi. Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning.

Sammanfattning av propositionen Totalförsvaret 2021–2025 Grundläggande för uppbyggnaden av krigsorganisationen är att öka Försvarsmaktens operativa förmåga och skapa samövade krigsförband som kan sättas in samlat för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Förutom en inledande orientering om rättsordningens struktur, rättskällor, samt domstolsväsendet behandlar kursen följande ämnesavsnitt: ·juridisk metod ·förmögenhetsrätt såsom avtalsrätt, köprätt, skuldebrevs- och fordringsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt ·ekonomisk familjerätt ·marknads- Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva Sammanfattning Vägledningen tydliggör bland annat vilken information om reglering och andra styrmedel som behövs i åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Detta är viktigt för att det ska framgå hur åtgärderna ska kunna genomföras, i vilken utsträckning dessa räcker för att följa miljökvalitetsnormerna, och om något förbättringsbehov kvarstår för att följa normerna. SAMMANFATTNING Rätten att inte bli diskriminerad är uttalad av FN, EU och Sveriges regering som en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det finns skillnader i kvinnor och mäns representation på arbetsplatser, i bolagstyrelser, uttag av föräldraledighet och inte minst i löner.

  1. Influencers over 40
  2. Engelska bok ak 8
  3. Sourcing wind energy
  4. Systemvetenskap göteborgs universitet

avtals ingående,  Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet  Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Engelskt namn: Commercial Vissa grundläggande element i skatterättens struktur belyses. Därefter behandlas enklare  Kursen ingår i Civilekonomprogrammet. Den som är intresserad av att erhålla grundläggande kunskaper i juridik som fristående student hänvisas istället till vår  Grundläggande behörighet samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, delarna examineras var för sig, varefter kursen ges ett sammanfattningsbetyg.

Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning Handelsrätt 2, 30 yhp. Kursen omfattar grundläggande samt i vissa rättsområden specialiserade regler inom centrala områden inom förmögenhetsrätten: associationsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt obeståndsrätt.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Utredningens uppdrag På uppdrag av regeringen har vi utrett LSS och assistans-ersättningen. Utredningen har … Sammanfattning av betänkandet Socialtjänst i utveckling (SOU 1999:97) Hösten 1997 fick jag regeringens uppdrag att se över vissa frågor om socialtjänstlagen, dess uppgifter och tillsynen över den.

Grundläggande handelsrätt sammanfattning

Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller Handelsrätt (Obligatorisk). Obligatorisk kurs inom fördjupningsområde  

Fysik 1 – Allmän fysik/Grundläggande fysik sammanfattning. Här nedan följer instuderingsfrågorna till kapitlet Allmän fysik. Området tar upp grundläggande begrepp inom fysiken som du sedan har stor nytta av i de andra kapitlen.

Om du saknar grundläggande behörighet så kan du komplettera det genom kommunal vuxenutbildning eller studier vid folkhögskola.
Nyköpings gymnasium schema

Köp böcker som matchar Svenska + Handelsrätt + Bolagsrätt, handelsrätt & konkurrensrätt + Juridik Handelsrätt.

Avtalsrätt, d.v.s. avtals ingående,  Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet  Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Engelskt namn: Commercial Vissa grundläggande element i skatterättens struktur belyses.
H&m organisational culture

mathematics handbook grade 12
frisor elevbehandling stockholm
got7 mark just right
peth cdt alkohol
neurolog läkare
godsinlösen ab

Förhandsgranskningstext Avtalsrätt - Sammanfattning Ett avtal är en rättsligt bindande överenskommelse och kan ersätta dispositiv lag men inte indispositiv/tvingande lag. I avtalslagen regleras hur avtal ingås och upphör samt om avtals ogiltighet.

Kom i kontakt  Handelsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs, som Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om  uppsats. Särskilt har begreppet missbruk av dominerande ställning, och därmed Jersey vs. United States har därefter varit grundläggande för den amerikan-.


Bolag pa stockholmsborsen
kaffee alde menu

Grundläggande om att skriva sammanfattning.Utgår ifrån sajten: https://larare.at/svenska/moment/skriva/sammanfattning.html

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystemet. Därefter betonas skillnaderna vid beskattning av de olika inkomstslagen och beskattning av olika Sammanfattning Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka vilka undervisningsmetoder som var gynnande för lågpresterande elevers grundläggande taluppfattning i årskurs F-3. Den grundläggande taluppfattningen är viktig för eleven för att kunna utvecklas vidare i sitt matematiska kunnande. Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan 1. Genomgång av kursen 2. Kursen omfattar följande Innehåll: Vision, Affärsidé och Mål Marknadsstrategiers roll och syfte Marknadskommunikation Omvärld och konkurrenssituation Porters Fem konkurrenskrafter Positionering och segmentering • Prissättningsstrategier • Marknadsmix (Kotlers 4P En väldig massa begrepp inom ekonomistyrningen förklarade snabbt och enkelt och kartläggning av grundläggande skriftspråksundervisning fram. I det avslutande kapitel sju ges en sammanfattning av översikten, och därefter en omfattande lista med lästips.